επαγγελματικές κάρτες, ΔΑΝΙΗΛ, ΒΕΡΕΣ, ΚΑΡΤΑ, ΘΕΡΜΟΤΥΠΙΑ